श्री हनुमान चालीसा | Hanuman Chalisa

श्री हनुमान चालीसा Hanuman Chalisa

श्री हनुमान चालीसा | Hanuman Chalisa Hindi || दोहा || श्रीगुरु चरन सरोज रज, निज मनु मुकुरु सुधारि।बरनऊं रघुबर बिमल जसु, जो दायकु फल चारि।।बुद्धिहीन तनु जानिके, सुमिरौं पवन-कुमार।बल बुद्धि बिद्या देहु मोहिं, हरहु कलेस बिकार।। || चौपाई || जय हनुमान ज्ञान गुन सागर।जय कपीस तिहुं लोक उजागर।। राम दूत अतुलित बल धामा।अंजनि-पुत्र पवनसुत नामा।। … Read more